Boru bükme işleminin ölçülendirilmesi nasıl yapılır?

Yaygın olarak boru bükme işlemi ölçümlendirilmesinde boru dirsekleri, nominal boru boyutu veya çapı (D) kullanılır.

Kısa yarıçaplı bükümler, boru çapıyla aynı boyuttadır. Bükülen boru ve tüp merkez hat yarıçapını, boru çapıyla çarpılarak tespit edilir. Yarıçapı 5 mm olan 5D borunun merkez çizgisi yarıçapı 25 mm olarak tespit edilmesi gibi örneklendirebiliriz.

1800 boru büküm işlemi, olması hedeflenen alan ve boru büküm sistemlerinin nasıl sonlanacağıyla ilgili bir görüş sağlamada merkezden merkeze boyutta değişik bir ölçümleme yapar. 1800 boru bükümlerinin çapını D ile çarparak merkezden merkeze boyutunu yansıtır.

Kısa yarıçaplı 1800 boru bükme 4B, uzun yarıçaplı boru bükümleri 6B olarak hesaplanır.

4 mm kısa yarıçaplı boru merkezden merkeze 8 mm boyutu olurken, uzun yarıçaplı bir büküme sahip aynı 4 mm boru merkezden merkeze 12 mm boyuta sahip olmalıdır.

sistemle uyumlaştırmak entegre etmeyi kolaylaştırır

Bükülen boruyu takmak ve boyutlandırmak zor gibi görünse de kullanılan ölçülere uymak, sistemle uyumlaştırmak entegre etmeyi kolaylaştırır.

Phone +90 505 747 42 84
Email info@pipebendingmachinery.com
Address
Kayseri / Turkey